Kalite ve Çevre Prensiplerimiz

Kalite ve Çevre Prensiplerimiz

 Müşterilerimiz

Müşterilerimiz, Dünyanın her yerinde mümkün olan en iyi hizmet ile kendini kanıtlamış, yenilikçi, yüksek kaliteli ve çevre dostu ürünlerimizi alabilmelidir. Bunun için, şirketimizin öncelikli görevi bugün ve gelecekte, müşterilerimizin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak belirlemek ve gözlemlemek, bunları ekonomiye ve yasalara uygun olarak karşılamaktır.

Tedarikçilerimiz

Tedarikçilerimiz ile ortaklık yaklaşımı ile yürüttüğümüz çalışmalarımız, satın alınan malzemelere kalite ve çevre hedeflerimizdeki beklentilerimizin aktarımı, MODESCO ürünlerinin yüksek kaliteli ve çevre dostu olmasını güvence altına alır.

Sosyal Sorumluluğumuz

Ürünün kalitesi ve çevrenin korunmasında, halk önemli ve dürüst bir gözlemcidir. Bu nedenle, çalışmalarımız hakkında kapsamlı bilgilendirmeyi sorumluluk olarak algılarız. Bu amaçla, açık olmak, iste-yerek iletişim kurmak ve bilinçli çalışmak yöntemlerimizdir.

Çalışanlarımız

Tüm çalışanlarımız işlerinin kalitesinden ve çevresel etkisinden sorumludur. İşlerimizi en başından doğru şekilde yürütürüz. Bu amaçla, her seviyede planlanan eğitim ve öğretim ile çalışanlarımız arasında sorumluluk duygusunu özendiririz. Yönetim kurulu, yöneticilerimiz ve çalışanlar, ilgili görevliler tarafından verilen başlangıç eğitimleriyle, kalite ve çevre ile ilgili önlemler ve bunların uygulanması konusunda desteklenir.

Ürünlerimiz ve Proseslerimiz

Yüksek kaliteli ve çevre dostu ürünler ve üretim prosesleri ile yaşamımızı destekleyen çevrenin uzun süre korunmasına etkin bir şekilde katkıda bulunuruz. Amacımız üretimimiz ve ürünlerimizin çevresel etkisini, ekonomik açıdan kabul edilebilir en düşük seviyeye indirmektir. Bu, yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesinde, teknolojik ve çevresel bulguları dikkate almamızı ve takip etmemizi de içerir. Proseslerimizde, mümkün olan en iyi işlevselliği, kaliteyi ve verimliliği sağlamak için modern önleyici yöntemleri kullanırız.

Sürekli İyileştirme

Kalite ve çevrenin korunması bir anda olmaz. Daha iyi ürün ve etkin prosesler geliştirmek, uzun çabalar gerektirir. Biz hedeflerimizi belirleriz ve başarılarımızı iyileştirmeye devam etmek için ürünlerimizi ve proseslerimizi sürekli uygun hale getiririz.